نيايش

خدايا !

عشق مرا بيشتر و بيشتر کن !  تا با چشمانی آرام نمايش های زندگی را تماشا کنم  و قلبم را استوار نگاه دارم و روحم را خرسند .

خدايا !

در اين دنيای غم زده مرا مجرای عشق خود گردان .

خدايا !

شب به پايان رسيده است و روز تازه ای آغاز شده است . امروز چون موهبتی از دست های مطهر تو به من داده می شود . پس مرا متبرک گردان تا آن را با عشق به تو تقديم کنم ، به منظور خدمت به محرومان و نيازمندان ، با تکرار نام تو و ارتباطی مداوم با تو . مرا نيروی آن بخش که با مشکلات و خطرها با شهامت رو به رو شوم . نگذار که ايمان به همنوعانم را از دست بدهم . و مرا ياری ده تاقلبم را خالص و پاک و رها نگاه دارم .

 / جی پی واسوانی/                                                                    

پ ن : سال نو مبارک

/ 0 نظر / 20 بازدید