عاشقان راستين

  عاشقان راستین هر لحظه با معجزه ای روبرویند : هر چه بیش ایثار کنند،

 . بیشتر و بیشتر از چشمه گرانقدر و نیروبخش عشق سیراب می شوند

                                                                  

" رینر ماریا ریکله "

/ 0 نظر / 12 بازدید